Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75192

Chiều ngày 22/12, phường Trung Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.

Ngày 22/12/2023 16:10:50

Chiều ngày 22/12, phường Trung Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Trong những năm qua,Cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các chức sắc, chức việc, tạo được mối quan hệ gần gũi, cùng phối hợp để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo được phát huy giá trị văn hóa của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.

Chiều ngày 22/12, phường Trung Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.

Trong những năm qua,Cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các chức sắc, chức việc, tạo được mối quan hệ gần gũi, cùng phối hợp để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo được phát huy giá trị văn hóa của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đồng bào công giáo luôn phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT. Trong đó, nhiều gia đình công giáo đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các chức sắc, chức việc, tạo được mối quan hệ gần gũi, cùng phối hợp để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo được phát huy giá trị văn hóa của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Trong dịp này, UB MTTQ thành phố, UBND, UB MTTQ phường Trung Sơn đã tặng 10 xuất quà cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình công giáo tiêu biểu trên địa bàn phường.

Chiều ngày 22/12, phường Trung Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.

Đăng lúc: 22/12/2023 16:10:50 (GMT+7)

Chiều ngày 22/12, phường Trung Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Trong những năm qua,Cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các chức sắc, chức việc, tạo được mối quan hệ gần gũi, cùng phối hợp để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo được phát huy giá trị văn hóa của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.

Chiều ngày 22/12, phường Trung Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.

Trong những năm qua,Cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các chức sắc, chức việc, tạo được mối quan hệ gần gũi, cùng phối hợp để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo được phát huy giá trị văn hóa của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đồng bào công giáo luôn phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT. Trong đó, nhiều gia đình công giáo đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào công giáo. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các chức sắc, chức việc, tạo được mối quan hệ gần gũi, cùng phối hợp để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo được phát huy giá trị văn hóa của tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Trong dịp này, UB MTTQ thành phố, UBND, UB MTTQ phường Trung Sơn đã tặng 10 xuất quà cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình công giáo tiêu biểu trên địa bàn phường.

Kết quả giải quyết TTHC