Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75192

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , công tác hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 27/11/2023 08:10:05

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , công tác hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “, công tác hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Khối Văn hóa - Xã hội, các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trên các mặt công tác: Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố, của tỉnh. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, gia đình, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai thực hiện các Dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; theo dõi, nắm tình hình thông tin báo chí, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử thành phố…

Các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên. Các phong trào Hội thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đạt hiệu quả; các Hội đã tự phát động các phong trào ủng hộ, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, gia đình chính sách, học sinh nghèo… trên 1,5 tỷ đồng …

Tại hội nghị UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , công tác hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đăng lúc: 27/11/2023 08:10:05 (GMT+7)

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , công tác hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá - Xã hội; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “, công tác hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Khối Văn hóa - Xã hội, các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trên các mặt công tác: Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố, của tỉnh. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, gia đình, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai thực hiện các Dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; theo dõi, nắm tình hình thông tin báo chí, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử thành phố…

Các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên. Các phong trào Hội thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đạt hiệu quả; các Hội đã tự phát động các phong trào ủng hộ, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, gia đình chính sách, học sinh nghèo… trên 1,5 tỷ đồng …

Tại hội nghị UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Kết quả giải quyết TTHC