Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75192

Đảng ủy HĐND UBND MTTQ phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023.

Ngày 10/10/2023 16:50:00

Đảng ủy HĐND UBND MTTQ phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023. Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện. Đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường đạt kết quả tốt

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông.

Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023.

Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện. Đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường đạt kết quả tốt

Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ phường Trung Sơn cùng các ban ngành đoàn thể tổ dân phố Nam Hải trực tiếp xuống các hộ dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường mở rộng đường giao thông, mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông trên địa bàn khu dân cư.

Đảng ủy HĐND UBND MTTQ phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023.

Đăng lúc: 10/10/2023 16:50:00 (GMT+7)

Đảng ủy HĐND UBND MTTQ phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023. Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện. Đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường đạt kết quả tốt

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông.

Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ phường Trung Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 29/5/2023.

Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện. Đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường đạt kết quả tốt

Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ phường Trung Sơn cùng các ban ngành đoàn thể tổ dân phố Nam Hải trực tiếp xuống các hộ dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường mở rộng đường giao thông, mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông trên địa bàn khu dân cư.

Kết quả giải quyết TTHC