Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75192

Phòng Tư pháp thành phố Sầm Sơn : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Ngày 09/11/2023 09:05:40

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, thời gian qua, Phòng Tư Pháp tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường tăng cường công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Phòng Tư pháp thành phố Sầm Sơn : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, thời gian qua, Phòng Tư Pháp tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường tăng cường công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật phục vụ các mục tiêu chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Bên cạnh đó, tại các xã, phường đã tập trung tuyên truyên trên hệ thống loa truyền thanh từ phường đến thôn, khu phố về các nội dung văn bản pháp luật, các quy định của địa phương; lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong các hội nghị, cuộc họp; treo gần 100 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam tại các tuyến đường chính, khu dân cư và trước cổng các công sở và các trường học.

`Thông qua công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến Pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng Tư pháp thành phố Sầm Sơn : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Đăng lúc: 09/11/2023 09:05:40 (GMT+7)

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, thời gian qua, Phòng Tư Pháp tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường tăng cường công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Phòng Tư pháp thành phố Sầm Sơn : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, thời gian qua, Phòng Tư Pháp tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường tăng cường công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật phục vụ các mục tiêu chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Bên cạnh đó, tại các xã, phường đã tập trung tuyên truyên trên hệ thống loa truyền thanh từ phường đến thôn, khu phố về các nội dung văn bản pháp luật, các quy định của địa phương; lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong các hội nghị, cuộc họp; treo gần 100 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam tại các tuyến đường chính, khu dân cư và trước cổng các công sở và các trường học.

`Thông qua công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến Pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả giải quyết TTHC