Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75192

Đoàn kiểm tra giám sát thành phố Sầm Sơn

Ngày 20/09/2023 16:25:42

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BTG ngày 09/8/2023 của Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Sầm Sơn về việc Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BTG ngày 09/8/2023 của Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Sầm Sơn về việc Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa.

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, đoàn kiểm tra Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa tại phường Trung Sơn

Đ/c Vũ Thị Thủy: Ủy viên BTV- Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc TTCT thành phố

Đồng chí Vũ Thị Thủy: Ủy viên BTV- Trưởng ban tuyên giáo – giám đốc TTCT thành phố thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá những mặt đã làm được và những tồn tại hạn chế cần khác phục trong thời gian tới trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa của Đảng bộ phường Trung Sơn.

Đoàn kiểm tra giám sát thành phố Sầm Sơn

Đăng lúc: 20/09/2023 16:25:42 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BTG ngày 09/8/2023 của Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Sầm Sơn về việc Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BTG ngày 09/8/2023 của Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Sầm Sơn về việc Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa.

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, đoàn kiểm tra Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa tại phường Trung Sơn

Đ/c Vũ Thị Thủy: Ủy viên BTV- Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc TTCT thành phố

Đồng chí Vũ Thị Thủy: Ủy viên BTV- Trưởng ban tuyên giáo – giám đốc TTCT thành phố thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá những mặt đã làm được và những tồn tại hạn chế cần khác phục trong thời gian tới trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 1036 - QĐ/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa của Đảng bộ phường Trung Sơn.

Kết quả giải quyết TTHC